Missie

  • Een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de dienstverlening naar ouders en kinderen op het gebied van scheiden.
  • De samenwerking tussen professionals bevorderen om ouders en kinderen de zorg te kunnen bieden die ze nodig hebben.
  • Op deze wijze het vechtscheiden in Nederland terugdringen en een belangrijke stap voorwaarts te maken naar een ideale scheiding.

Onze doelen

  • De 4 belangrijkste pijlers uit het rapport (maart 2014) van Marc Dullaert (Kinderombudsman) vormgeven en praktisch toepasbaar maken voor professionals.
  • Samenwerking tussen professionals stimuleren door het organiseren van netwerkevents.
  • Een website die professionals met elkaar verbindt en ouders helpt de juiste professional te vinden.

mediate-image-300x200Onze visie

  • Scheiden is een nare ervaring voor zowel ouders als kinderen, een vechtscheiding is echter niet nodig als ze de juiste begeleiding krijgen van professionals.
  • De huidige dienstverlening en tendens is teveel probleemgericht. Het platform levert praktische oplossingen: Scheiden kun je leren!
  • De negatieve toon die vaak gehanteerd wordt bij scheiden (zielig-kindermishandeling-drama) werkt stigmatiserend en draagt niet bij aan een positieve oplossing.
  • Wij staan voor de Ideale Scheiding!

Wie zijn wij?