Over Ons

 

Foto Marjoleine de BoorderMarjoleine de Boorder
www.deboorderschoots.nl

Marjoleine de Boorder is oprichter, partner en vFAS advocaat-scheidingsmediator. Zij houdt zich sinds 1992 bezig met het familierecht. In haar praktijk is het accent steeds meer op mediation komen te liggen en zij geniet als mediator landelijke bekendheid. Als voorzitter van de recent opgerichte vereniging Collaborative Divorce houdt zij zich voorts bezig met de introductie van deze nieuwe methode in Nederland. Zij verwacht een snelle groei van deze methode die in haar ogen een welkome aanvulling is op geschillenbeslechting via ADR (Alternative Dispute Resolution). Haar kracht ligt in doortastend handelen (‘doorpakken’): het vermogen om alert, professioneel en snel tot resultaten te komen. Complexe zaken, waarbij de tegenstellingen het bereiken van het resultaat in de weg lijken te staan, ziet zij als een uitdaging. Door ruimte te geven aan de persoonlijke motieven en belangen van beide partijen, weet zij veelal een optimaal resultaat te behalen. Ze heeft affiniteit met ondernemers: sterke karakters die gewend zijn hun leven naar eigen inzicht en opvattingen te sturen.


 

P1010019Wanda Vendrig
www.succesvolscheidennederland.nl

Wanda heeft als missie om zoveel mogelijk professionals en ouders te leren om een vechtscheiding te voorkomen of te stoppen zodat kinderen er niet de dupe van worden. Dit betekent vooral; beter onderhandelen, meer grip op emoties en betere communicatie. In de turbulente periode die een scheiding kenmerkt is het fijn om de juiste begeleiding te krijgen van een professional die begrijpt waar je doorheen gaat. De methode Succesvol Scheiden heeft zijn werking inmiddels bewezen en wordt inmiddels ook als training aangeboden aan gezins- en kindercoaches en mediators bij The Limetree. Ze is HBO-gecertificeerd en gelicencieerd gezinscoach, kindercoach, speltherapeute en CRKBO-docent. Wanda Vendrig is auteur van twee succesvolle ouderschapsboeken. Tevens schrijft ze regelmatig voor Gezin in Beeld, een e-blad voor gezinscoaches.


 

Pien HoogenboomPien Hoogenboom
www.thelimetree.nl

The Lime Tree verzorgt al 20 jaar mediation opleidingen in Nederland. Daarnaast beheert zij een landelijk dekkend netwerk van mediators. Ook voor de diverse specialistische opleidingen (echtscheidingsmediator, arbeidsmediator, mediator in de overheid en Teammediator) kunt u bij ons terecht. Pien is Hoofd Mediation & Training bij The Lime Tree.

 


 

 

Janneke SchmitzJanneke Schmitz
www.schmitzmediation.nl

Van oorsprong ben ik jurist en heb in deze hoedanigheid bij de Rechtbank Amsterdam en bij het Parket Amsterdam gewerkt. Na jaren voor Justitie te hebben gewerkt ging een lang gekoesterde wens in vervulling. In mijn echtscheidingspraktijk begeleid ik, als onpartijdig en deskundig MfN echtscheidings-mediator, partners/ouders die besloten hebben om uit elkaar te gaan. Van het kennismakingsgesprek tot en met het proces bij de Rechtbank. Samen met partners en kinderen werk ik toe naar een voor één ieder verenigbaar echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. De kinderen staan bij mij centraal in het echtscheidingsproces en ze hebben, gedurende de mediation, een stem in dit proces. Als KIES omgangsbegeleider spreek ik met de kinderen in groepsvorm of individueel. Het gezinssysteem dient weer opnieuw vorm en structuur te krijgen. Door samen naar elkaar te luisteren en naar oplossingen te zoeken is het draagvlak voor begrip en acceptatie eerder bereikt. Het is belangrijk dat ouders zich realiseren dat ze altijd een “toekomstige” relatie met elkaar zullen blijven behouden.


 

Harry VinkHarry Vink
www.aequo.org

Zijn kracht zit in een snelle, heldere analyse waarbij hij confrontaties niet uit de weg gaat en hij praktische oplossingen weet aan te dragen. Door zijn uitgebreide kennis en ervaring in het werken met ingewikkelde systemen wordt hij veel gevraagd bij conflictsituaties, samenwerkingsproblemen en coaching van eenvoudige tot complexe casuïstiek. Kerneigenschappen van Harry als coach zijn: snel doordringen tot de kern, humor en een sterk relativeringsvermogen. Harry studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich als kinder- en jeugdpsychiater, systeem- en partnerrelatietherapeut. Hij is werkzaam binnen zijn eigen (kinder)psychiatrische praktijk en doet advies- en onderzoekswerk binnen de jeugdhulpverlening, GGZ-instellingen en gemeenten. Vanaf 2000 is hij tevens werkzaam als organisatie adviseur. Coaching van uiteenlopende problematiek, begeleiding bij conflicten, intervisies, trainingen en werkconferenties zijn de terreinen waarop hij werkzaam is.


 

Marieke LipsMarieke Lips
Beroepsorganisatie Kindbehartiger

Ontwikkelaar van het functieprofiel van de Kindbehartiger en oprichter van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger en Stichting Kwaliteit Kindbehartiger. Marieke zet zich vanuit haar hart, haar passie en haar expertise in voor de belangen van kinderen en hun rechten. Marieke is gespecialiseerd tot kindercoach en bijzondere curator in Jeugdzaken. Door de scheiding van haar eigen ouders heeft Marieke veel ervaring met een gebroken gezin. Dankzij haar studie Nederlands Privaatrecht en een minor Jeugdrecht heeft zij een enorme passie ontwikkeld voor kinderen en hun rechten. Marieke is betrokken geweest bij projecten rondom het Jeugdrecht, heeft veel ervaring in het voeren van politieke lobby, verzorgt lezingen en workshops inzake kinderen in een scheidingssituatie, schrijft columns en heeft het boek ‘Bekrast‘ uitgebracht over de impact van een vechtscheiding op een kind en de zoektocht om het verleden los te laten.

De boodschap die Marieke uitdraagt, is dat ieder kind het verdient om zo lang mogelijk kind te zijn en dat de stem van het kind de sleutel is naar de onbezorgde toekomst van het kind. Bij de stem van het kind gaat het daarbij niet enkel en alleen om woorden, maar veel meer om het feit dat een kind zijn of haar hart durft te laten spreken.

Onder het motto ‘inspireren, verbinden, versterken‘ verbindt Marieke zoveel mogelijk met professionals en organisaties binnen de sector ten behoeve van het borgen van de stem van ieder kind in een scheidingssituatie. Iets dat ieder kind verdient!